Şahsi dalın en kapsamlı kontratı olma özelliğini taşıyan MESS Küme Toplu İş Kontratıyla, metal emekçisinin yeni periyottaki mali ve içtimaî hakları belirlenecek.

Görüşmelerde, patron tarafını MESS, emekçi tarafını ise Türk Metal, Özçelik-İş ve Birleşik Metal-İş sendikaları temsil edecek. MESS, Türk Metal Sendikası ve Birleşik Metal-İş ile yarın, Özçelik-İş Sendikası ile 8 Ekim’de birinci müzakereleri yapacak.

“ANA EKSENİMİZ ÇALIŞMA BARIŞININ VE YARIŞMA GÜCÜNÜN KORUNMASI”

MESS Idare Heyeti Lideri Özgür Burak Akkol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MESS üyesi şirketlerin iktisada eğinin 30 milyar doların üzerinde olduğunu belirterek, metal endüstrisinin net satışlarının yarısından ziyadesinin üyeleri tarafından yapıldığını vurguladı.

İmalat sanayi cirosunun dörtte biri ve ihracatının yüzde 39’unun üyelerince gerçekleştirildiğine dikkati çeken Akkol, “200 bine yakın şahsa direkt, 1 milyon insana de dolaylı istihdam sağlıyoruz. Bu nedenle toplu iş akdimiz yalnızca metal endüstrisi değil, tüm memleket iktisadı için son aşama kritik bir süreç.” dedi.

Personel sendikalarıyla yürütecekleri müzakerelerde ana eksenlerinin “iş mahallerinde çalışma barışının devamı ve memleket endüstrisinin yarışma gücünün korunup geliştirilmesi” olacağını tabir eden Akkol, kelamlarını şöyle sürdürdü:

“Çalışma arkadaşlarımızın da çalışma barışı korunarak bu sürecin sonuçlanmasını istek ettiğini biliyoruz. Bu yaklaşımı, muhatabımız personel sendikalarının da müzakereler boyunca benimsemesini diliyoruz. İşimizin devamlılığında aksama yaratmayacak süreç idaresi içinde olmalarını umuyoruz. Geçmişte bıraktığımız toplu iş bağıdı devrinde çalışma arkadaşlarımız için yeterli koşullar sağlayan bir kontrat imzaladık. Tamamlayıcı sıhhat sigortası üzere daha evvel rastlanmayan pratiklerle çalışma arkadaşlarımızın refahını destekledik.”

“SÜRECİN UZAMASI YAPTIRIM VE ÜRETİM KARARLARINA ENGEL”

Akkol, MESS olarak devletin ve sanayicilerin gerçeklerine nazaran davranmaya ihtimam gösterdiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

“Ancak geçtiğimiz aylarda yaşanan dış asıllı ekonomik çalkantının tesirleri dalımız üzerinde, otomotiv, beyaz eşya, demir-çelik iş kollarımızda keskin biçimde hissediliyor. Müzakereler mühletince kesimimizin içinden geçtiği sıra dışı koşulların dikkate alınacağına, başta devletimiz olmak üzere, bütün paydaşlar için olumlu sonuç doğuracak formda ortak akılla hareket edileceğine inanıyoruz.”

Toplu iş bağıdı sürecinin barışçıl biçimde ve uzamadan tamamlanmasının sanayi için olumlu bir gelişme olacağını lisana getiren Akkol, şöyle konuştu:

“Ülkemizde patronlar tarafından 3 yıllık ahitler talep edilse de yerkürede, metal endüstrisindeki toplu iş ahitleri 4-5 yıllık yürürlük müddetleriyle yapılıyor. Devletimizde maatteessüf şimdi bu müddetlerle bağıt yapamıyoruz. Halbuki öngörülebilir bir üretim ortamı oluşturmak ehemmiyet taşıyor. Sürecin uzaması, yatırım ve üretim kararlarının önünde pürüz oluşturuyor. Devletimiz iktisadı açısından son kademe değerli olan bu ahit sürecinin kısa vade içinde çalışma barışı korunarak sonuçlanmasını istek ediyoruz. Kontratımızın bütün paydaşlarımız için olumlu sonuçlar doğurmasını diliyoruz.”

“AMACIMIZ MUKAVELEYI UZLAŞMAYLA MASADA İMZALAMAK”

Türk Metal Sendikası Umumî Yöneticisi Pevrul Kavlak da MESS Küme Toplu İş Mukavelesinin, ilgilendirdiği emekçi ve iş tarafı bakımından geniş bir kapsama sahip olduğunu anımsattı.

Fiyatlara 2019’un birinci altı ayında yekun yüzde 26,28 artırım talep ettiklerini hatırlatan Kavlak, şunları söz etti:

“Bir evvelki devir altı aylık pahalılığın 3,2 olduğu koşullarda yüzde 24’ü aşan orantılarda artırım aldık. Yüzyılın akdi olarak nitelediğimiz bir akitle üyelerimiz değerli kazanımlar elde etti. Ama son devirde temel tüketim mallarına gelen artırımlar, tüm vatandaşlar üzere metal personelinin de geçim koşullarını zorluyor. Ilmî ve gerçekçi temellere dayanarak hazırladığımız taleplerimiz, inanıyoruz ki işverence anlayışla karşılanacaktır. Türk Metal ailesi olarak bizim sloganımız, ‘üretmek, kazanmak, kazandırmak’. Gayemiz, evvelki mukavelede olduğu üzere bu mukaveleyi de uzlaşıyla masada imzalamaktır.”

TÜRK METAL YÜZDE 26,28 ORANTISINDA ARTIRIM İSTİYOR

MESS Küme Toplu İş Kontratı kapsamındaki 130 bin personelden yaklaşık 120 bini Türk Metal Sendikasına üye durumda.

Bu yanıyla gayrı personel sendikaları arasında öne çıkan Türk Metal, geçtiğimiz ay bağıt taslağını kamuoyuyla paylaşmıştı.

Ahdin birinci altı ayında yekun yüzde 26,28 artırım isteyen sendika, 2. altı ayda pahalılık orantısına artı yüzde 1, üçüncü altı ayda pahalılık nispetine artı yüzde 2, dördüncü altı ayda pahalılık orantısına artı yüzde 1 ile 2020’de toplumsal haklarda pahalılık nispetine artı yüzde 3 artırım talep etmişti.

AA

Kaynak Sözcü

Yorumunu buraya yazabilirsiniz!

Please enter your comment!
Please enter your name here